Čeština Deutsch English

Jesus heilt!

Website der Gebetsgruppe des Barmherzigen Jesus.

Bůh odpovídá na tvé dotazy

Zde můžete Bohu položit téměř jakoukoli otázku. Bůh Vám odpoví skrze Miroslavu Daníčkovou a dar poznání a promluvy.

Auf Fragen betreffend Wahrsagen, Tod, Geld oder Unsinn wird nicht geantwortet.

Otázky a jim příslušející odpovědi se budou zobrazovat 21 dní od jejich zodpovězení. Soukromé otázky, týkající se zdraví těla a duše můžete skrýt a odpověď Vám bude zaslána na uvedený e-mail.


E-Mail-Adresse für die Rückantwort:

Předmět, pod kterým bude možné odpověď nalézt:

Diese Kästchen bitte leer lassen. Fallst Sie CSS eingeschaltet haben, sollten Sie diese Felder eigentlich nicht sehen.

Frage:

Zodpovězené otázky