Čeština Deutsch English

Ježíš uzdravuje!

Web modlitební skupiny Milosrdného Ježíše.

O nás

Jsme křesťanská modlitební skupina Milosrdného Ježíše. Hlásíme se k ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Ježíši Kristu. Hlásíme se ke katolické církvi. Svým neformálním programem a dobrovolnými aktivitami podporujeme novou evangelizaci. Naší hlavní náplní jsou modlitby a půsty za kněze a exorcisty, nenarozené děti, sociálně znevýhodněné osoby a rodiny.

Skupina Milosrdného Ježíše obdržela od Svatého otce Benedikta XVI. postupně 3 požehnání k činnosti a modlitbě. Stalo se tak v roce 2010, 2011 a naposledy nám osobně požehnal dne 13. 6. 2012 při generální audienci ve Vatikánu.

Stanovy naší modlitební skupiny nebyly dosud schváleny, a proto nejsme společenstvím podle podle Kodexu kanonického práva, kán. 321 až 326, takže naše modlitební skupina není katolickou církví schválené sdružení křesťanů.

Navigace:

Přijďte mezi nás

Do naší modlitební skupiny zveme všechny lidi všech vyznání. Věřící i nevěřící. Ježíš miluje všechny lidi: gaye, lesbičky, prostitutky, bezdomovce, esoteriky, mágy, ty, kteří vyšli z vězení, a všechny, kteří jsou na okraji společnosti. Vás všechny Ježíš miluje a vy sami můžete prosit o obrácení a Ježíš vás jistě vyslyší. Modlíme se za vás a chcete-li, můžete se modlit s námi. Neděláme žádné rozdíly a to, co konal Ježíš, když projevoval svou lásku všem lidem bez rozdílu jejich společenského postavení, chceme v této skupině naplňovat i my. Bůh vám věří, i když vy v Něj ještě nevěříte.

Někteří z nás objevili Boží lásku ve svém životě až později a nebyli jsme všichni věřící od malička. I o tom si můžeme popovídat. Těšíme se na setkání s vámi všemi.

I vás Ježíš miluje. Chcete-li poznat více jeho lásku, přijďte. Neodmítáme nikoho.

Modlitba za uzdravení

Součástí našich aktivit jsou modlitby za uzdravení. Považujeme za dobré na tomto místě uvést, že pokud se dějí nějaká uzdravení, nedějí se naší mocí, ale vždy ve jménu Ježíše Krista. My se pouze modlíme. Uzdravuje Ježíš a my ho necháváme působit skrze nás. “Jsme pero v Jeho ruce.”

Dále považujeme za důležité prohlásit, že je nám cizí jakákoli esoterika, šamanismus, magie, Reiki, homeopatie, Jóga, New age a jakékoli formy novo-pohanství a s těmito praktikami spojené metody tzv. léčení. Naopak před těmito praktikami už od roku 2002, kdy se naše skupina začalo formovat varujeme a považujeme je za škodlivé pro tělo i duši.

Svědectví

Někteří z nás prošli východními směry, ale následně se nechali osvobodit u exorcistů naší země i ciziny. Na základě špatných zkušeností s těmito směry, můžeme navštívit farnosti a nabídnout jim přednášku nazvanou “Metody, které ubližují duši”. Byli bychom rádi, aby se lidé poučili z našich osobních zkušeností, protože pro duši jsou východní směry opravdu devastující.

Všichni věříme Duchu Svatému, že nás proměnil a ukázal nám cestu, po které smíme kráčet, a nechceme se nikdy vrátit k tomu, co jsme někteří z nás praktikovali v minulosti. Ježíš je jediným Pánem našeho života a my mu chceme zcela sloužit.

Posty

Na začátku každého roku milostí Ducha Svatého obdržíme úmysly, na které se budeme v tom roce postit. Postíme se o chlebu a čaji na daný úmysl. Úmysl se většinou týká kněží. O předešlých postech jsme informovali papeže Benedikta XVI.

Tyto posty trávíme společně v Loukově (okres Kroměříž). Zde je možné se i ubytovat v turistické ubytovně:

Tyto posty jsou určeny pro všechny lidi, kteří chtějí pomoci kněžím.

Křížové cesty

Každého 13. dne v měsíci ve 13:00 se v Loukově (okres Kroměříž) modlíme křížovou cestu za kněze.

Každého 25. dne v měsíci ve 13:00 se v Loukově modlíme křížovou cestu za nenarozené děti.

Modlitba v jazyku

V srpnu 2014 jsme nahráli 6 minutové CD “Bůh uzdravuje všechny”. CD obsahuje třikrát zpěv v jazyku a překvapení. Skrze toto CD Duch Svatý uzdravuje. Mnozí po vyslechnutí pocítili radost ze života, otevření Duchu Svatému, více lásky v srdci a uzdravování těla i duše. CD je možno zakoupit v prodejně v Bystřici pod Hostýnem (80 Kč).

Ukázka

Pravidelná setkávání

Šestkrát v roce se setkáváme, většinou na Výletišti v Libosvárech. Chválíme Pána zpěvem a tancem, promlouváme z vnuknutí, otvíráme Písmo, a na základě toho, co přečteme, se modlíme za kněze. Čteme Katechismus katolické církve. Setkání se mohou účastnit i malé děti.

Setkání probíhají od 9 hodin a vrcholí účastí na mši svaté v 17 hodin. Po mši svaté pokračujeme modlitbou za uzdravení přítomných. Jsou zváni všichni, lidé všech věkových kategorií a vyznání.

Ježíš miluje všechny a všem chce pomoci.

Záznam našich modlitebních setkání

květen 2015
srpen 2015
prosinec 2015

duben 2016

srpen 2016