Čeština Deutsch English

Ježíš uzdravuje!

Web modlitební skupiny Milosrdného Ježíše.

Poselství pro celý svět

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Zobrazit:

10. února 2016

(Jan 3, 19-25)

Milovaní, toužím obrátit, uzdravit, upokojit a utěšit každé srdce, každou duši. Toužím vás naplnit mou láskou, která uzdravuje očišťuje a osvobozuje. Naplním vás po okraj svou láskou, která vám ukáže cestu ke Mně. Cestu pravdy, lásky, čistoty pokoje a života. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

17. února 2016

(Ageus 2, 23)

Já vyvolil jsem tě pečetním prstenem, abys ukazoval na Ježíše Krista a jeho příchod, který se udává každý den a jednou bude završen. O tomto dni vím jen Já; ani můj syn nezná ten čas, jen pokorně koná mou vůli. Otevřel jsem bránu svého milosrdenství pro tebe člověče, pro tvé potomky, využij tuto příležitost a projděte společně i s dětmi, aby i jejich děti mohly vzpomenout na tento čas milosti. Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevřu bránu svého Milosrdenství, jsem zaslíbil sv. Faustynce a zaslibuji i tobě. Malým duším před Bohem odhaluji mnohá tajemství mé lásky. Přimkni se ještě více ke mně i se svou rodinou, modli se za ně, za sebe, abyste došli všichni Nebeského království.

Žehnám vám, Váš nebeský Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý.
(Panna Maria, svatí mučedníci z Otranta…)

24. února 2016

(Jan 20, 6-12)

Nebojte se a věřte. Nemá smysl plakat! Nemá smysl stát a čekat! Je třeba udělat krok. Co je ten krok? Krok je uvěřit Kristu a odevzdat mu svůj život. Krok je modlitba, půst, Eucharistie, zpověď, četba Bible. Přestaň čekat, až to za tebe udělá někdo jiný, a začni pracovat na spáse své i svých bližních. Amen.

Miluji Vás a jsem s Vámi. Svou pomoc nabízím každému, kdo o ni prosí. Jsem dobrá Matka a pomáhám každému, kdo se rozhodne jít za Kristem. Neboj se, udělej krok a uvidíš zázrak. Amen.

Maria, Popelka z Nazareta


Praha, září 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

Toto poselství jsme obdrželi při pochodu Prahou a je pro všechny liditéto země. Pochod Prahou jsem šli 28. 9. 2015. Šli jsme z vnuknutí Pána Prahou za očištění míst, která byla znesvěcena pochodem gayů a lesbiček.

Zjištění zdali toto dojde naplnění ukáže čas. Bůh, Ježíš a Duch Svatý osvobodil všechny zátěže tohoto ducha a každý před Pánem zjistí, jestli je to pravda nebo ne. Vy, kdo jste vedeni Duchem Svatým se můžete Ježíše zeptat, zda je to pravda. Naše skupina tomu věří.