Čeština Deutsch English

Jesus is healing

Website of the praying group of merciful Jesus

The messages for the whole world

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Show:

You can use machine translation: Deutsh  English  Italiano 

February 10, 2016

(John 3:19-25)

Milovaní, toužím obrátit, uzdravit, upokojit a utěšit každé srdce, každou duši. Toužím vás naplnit mou láskou, která uzdravuje očišťuje a osvobozuje. Naplním vás po okraj svou láskou, která vám ukáže cestu ke Mně. Cestu pravdy, lásky, čistoty pokoje a života. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

February 17, 2016

(Haggai 2:23)

Já vyvolil jsem tě pečetním prstenem, abys ukazoval na Ježíše Krista a jeho příchod, který se udává každý den a jednou bude završen. O tomto dni vím jen Já; ani můj syn nezná ten čas, jen pokorně koná mou vůli. Otevřel jsem bránu svého milosrdenství pro tebe člověče, pro tvé potomky, využij tuto příležitost a projděte společně i s dětmi, aby i jejich děti mohly vzpomenout na tento čas milosti. Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevřu bránu svého Milosrdenství, jsem zaslíbil sv. Faustynce a zaslibuji i tobě. Malým duším před Bohem odhaluji mnohá tajemství mé lásky. Přimkni se ještě více ke mně i se svou rodinou, modli se za ně, za sebe, abyste došli všichni Nebeského království.

Žehnám vám, Váš nebeský Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý.
(Panna Maria, svatí mučedníci z Otranta…)

February 24, 2016

(John 20:6-12)

Nebojte se a věřte. Nemá smysl plakat! Nemá smysl stát a čekat! Je třeba udělat krok. Co je ten krok? Krok je uvěřit Kristu a odevzdat mu svůj život. Krok je modlitba, půst, Eucharistie, zpověď, četba Bible. Přestaň čekat, až to za tebe udělá někdo jiný, a začni pracovat na spáse své i svých bližních. Amen.

Miluji Vás a jsem s Vámi. Svou pomoc nabízím každému, kdo o ni prosí. Jsem dobrá Matka a pomáhám každému, kdo se rozhodne jít za Kristem. Neboj se, udělej krok a uvidíš zázrak. Amen.

Maria, Popelka z Nazareta


Prague, September 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

We received this message, ment for all people of this country, when walking through Prague. We marched through Prague in September the 28th, 2015. We walked in the steps of the Gay Pride´s March in order to purify the places that had been desecrated.

Only the time will show whether it will fulfilled. God, Jesus and the Holy Spirit liberated all burdens of this spirit and each of you will discover before the Lord whether it is true or not. Those of you, who are guided by the Holy Spirit, can ask Jesus whether it is true. Our group believes it.