Čeština Deutsch English

Ježíš uzdravuje!

Web modlitební skupiny Milosrdného Ježíše.

Poselství pro celý svět

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Zobrazit:

10. srpna 2016

(Jan 10, 12-16)

Dobrý pastýř dává za své ovce život. Já jsem to takto udělal. Byl jsem toho schopen jen proto, že jsem svůj pohled stále upínal na Ježíše. On mi dal sílu a odvahu. Kdybych neupínal pohled na Krista, jistě bych zradil Jeho i stádo, které mi svěřil. Pastýř, který není ochoten dát za své ovce život, nemůže své ovce pást a nemá ani jejich důvěru. Amen.

svatý Vavřinec, pastýř římské církve


Praha, září 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

Toto poselství jsme obdrželi při pochodu Prahou a je pro všechny liditéto země. Pochod Prahou jsem šli 28. 9. 2015. Šli jsme z vnuknutí Pána Prahou za očištění míst, která byla znesvěcena pochodem gayů a lesbiček.

Zjištění zdali toto dojde naplnění ukáže čas. Bůh, Ježíš a Duch Svatý osvobodil všechny zátěže tohoto ducha a každý před Pánem zjistí, jestli je to pravda nebo ne. Vy, kdo jste vedeni Duchem Svatým se můžete Ježíše zeptat, zda je to pravda. Naše skupina tomu věří.