Čeština Deutsch English

Ježíš uzdravuje!

Web modlitební skupiny Milosrdného Ježíše.

Poselství pro celý svět

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Zobrazit:

6. dubna 2016

(Jan 8, 6-10)

Miluji všechny. Odpouštím všem. Věřím všem. Prosím za všechny. Raduji se se všemi. Čiňte to samé na mou památku a dobře se Vám povede.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

13. dubna 2016

(Lukáš 11, 21-23)

Pro tento svět je připraveno mnoho lásky a milostí, neboť to je hlavní lék tohoto světa a této doby. A milosrdenství Mé i Mého syna Ježíše proudí na tuto zemi neustále. Nastavte ruce, srdce a své duše, ať vás občerstvím a zahojím vaše rány a uzdravím, osvobodím vás z područí temna a zla, pokud budete chtít, a řeknete své ano mé lásce a milosrdenství Mého syna Ježíše. Využíjte tento čas milostí a mého milosrdenství, naděje a lásky.

Váš milující Otec a Syn a Duch Svatý. Amen.

20. dubna 2016

(List Jakubův 3, 9-10)

Moji bratři  a sestry v Kristu, kroťte své jazyky, ať Má milost proudí skrze vaše ústa a pokoj Můj se rozlévá vůkol. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král


Praha, září 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

Toto poselství jsme obdrželi při pochodu Prahou a je pro všechny liditéto země. Pochod Prahou jsem šli 28. 9. 2015. Šli jsme z vnuknutí Pána Prahou za očištění míst, která byla znesvěcena pochodem gayů a lesbiček.

Zjištění zdali toto dojde naplnění ukáže čas. Bůh, Ježíš a Duch Svatý osvobodil všechny zátěže tohoto ducha a každý před Pánem zjistí, jestli je to pravda nebo ne. Vy, kdo jste vedeni Duchem Svatým se můžete Ježíše zeptat, zda je to pravda. Naše skupina tomu věří.