Čeština Deutsch English

Ježíš uzdravuje!

Web modlitební skupiny Milosrdného Ježíše.

Poselství pro celý svět

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Zobrazit:

4. května 2016

(Skutky apoštolů 13, 47-48)

Milé děti, Má láska k vám nezná hranic. Daruji vám své srdce, je pro vás otevřené v tomto mariánském měsíci. Přijd´te ke mně skrze růženec, nezanedbávejte ho. Modlete se ho srdcem. Vložte do něj své přání a trápení a Já vše proměním. Nechť jsou vaše srdce otevřená ať slyší hlas Boží. Amen.

Vaše matka Maria

25. května 2016

(Lukáš 18, 25-30)

Já Ježíš, bohatý a velký Bůh, prošel jsem ouškem jehly. Neměl jsem žádný hmotný majetek, ale měl jsem víru a lásku, pokoj od svého Otce. Měl jsem a mám moc Boží. Moc, kterou mi dal můj Otec. Dává a nabízí ji lidem všem. Všichni jsme Boží děti a nám patří království nebeské. Mějte víru, mějte lásku, žijte v pokoji a spatříte mě tváří v tvář ještě tady za života na zemi. Dávám se vám zcela, dejte se i vy Mně, svému Pánu a Bohu, zcela, a uzříte mě, uzříte nebe. Amen.

Ježíš Kristus, Přítel a váš Král


Praha, září 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

Toto poselství jsme obdrželi při pochodu Prahou a je pro všechny liditéto země. Pochod Prahou jsem šli 28. 9. 2015. Šli jsme z vnuknutí Pána Prahou za očištění míst, která byla znesvěcena pochodem gayů a lesbiček.

Zjištění zdali toto dojde naplnění ukáže čas. Bůh, Ježíš a Duch Svatý osvobodil všechny zátěže tohoto ducha a každý před Pánem zjistí, jestli je to pravda nebo ne. Vy, kdo jste vedeni Duchem Svatým se můžete Ježíše zeptat, zda je to pravda. Naše skupina tomu věří.