Čeština Deutsch English

Jesus is healing

Website of the praying group of merciful Jesus

The messages for the whole world

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Show:

You can use machine translation: Deutsh  English  Italiano 

April 6, 2016

(John 8:6-10)

Miluji všechny. Odpouštím všem. Věřím všem. Prosím za všechny. Raduji se se všemi. Čiňte to samé na mou památku a dobře se Vám povede.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

April 13, 2016

(Luke 11:21-23)

Pro tento svět je připraveno mnoho lásky a milostí, neboť to je hlavní lék tohoto světa a této doby. A milosrdenství Mé i Mého syna Ježíše proudí na tuto zemi neustále. Nastavte ruce, srdce a své duše, ať vás občerstvím a zahojím vaše rány a uzdravím, osvobodím vás z područí temna a zla, pokud budete chtít, a řeknete své ano mé lásce a milosrdenství Mého syna Ježíše. Využíjte tento čas milostí a mého milosrdenství, naděje a lásky.

Váš milující Otec a Syn a Duch Svatý. Amen.

April 20, 2016

(James 3:9-10)

Moji bratři  a sestry v Kristu, kroťte své jazyky, ať Má milost proudí skrze vaše ústa a pokoj Můj se rozlévá vůkol. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král


Prague, September 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

We received this message, ment for all people of this country, when walking through Prague. We marched through Prague in September the 28th, 2015. We walked in the steps of the Gay Pride´s March in order to purify the places that had been desecrated.

Only the time will show whether it will fulfilled. God, Jesus and the Holy Spirit liberated all burdens of this spirit and each of you will discover before the Lord whether it is true or not. Those of you, who are guided by the Holy Spirit, can ask Jesus whether it is true. Our group believes it.