Čeština Deutsch English

Jesus is healing

Website of the praying group of merciful Jesus

The messages for the whole world

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Show:

You can use machine translation: Deutsh  English  Italiano 

May 4, 2016

(Acts 13:47-48)

Milé děti, Má láska k vám nezná hranic. Daruji vám své srdce, je pro vás otevřené v tomto mariánském měsíci. Přijd´te ke mně skrze růženec, nezanedbávejte ho. Modlete se ho srdcem. Vložte do něj své přání a trápení a Já vše proměním. Nechť jsou vaše srdce otevřená ať slyší hlas Boží. Amen.

Vaše matka Maria

May 25, 2016

(Luke 18:25-30)

Já Ježíš, bohatý a velký Bůh, prošel jsem ouškem jehly. Neměl jsem žádný hmotný majetek, ale měl jsem víru a lásku, pokoj od svého Otce. Měl jsem a mám moc Boží. Moc, kterou mi dal můj Otec. Dává a nabízí ji lidem všem. Všichni jsme Boží děti a nám patří království nebeské. Mějte víru, mějte lásku, žijte v pokoji a spatříte mě tváří v tvář ještě tady za života na zemi. Dávám se vám zcela, dejte se i vy Mně, svému Pánu a Bohu, zcela, a uzříte mě, uzříte nebe. Amen.

Ježíš Kristus, Přítel a váš Král


Prague, September 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

We received this message, ment for all people of this country, when walking through Prague. We marched through Prague in September the 28th, 2015. We walked in the steps of the Gay Pride´s March in order to purify the places that had been desecrated.

Only the time will show whether it will fulfilled. God, Jesus and the Holy Spirit liberated all burdens of this spirit and each of you will discover before the Lord whether it is true or not. Those of you, who are guided by the Holy Spirit, can ask Jesus whether it is true. Our group believes it.