Čeština Deutsch English

Jesus is healing

Website of the praying group of merciful Jesus

The messages for the whole world

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Show:

You can use machine translation: Deutsh  English  Italiano 

August 10, 2016

(John 10:12-16)

Dobrý pastýř dává za své ovce život. Já jsem to takto udělal. Byl jsem toho schopen jen proto, že jsem svůj pohled stále upínal na Ježíše. On mi dal sílu a odvahu. Kdybych neupínal pohled na Krista, jistě bych zradil Jeho i stádo, které mi svěřil. Pastýř, který není ochoten dát za své ovce život, nemůže své ovce pást a nemá ani jejich důvěru. Amen.

svatý Vavřinec, pastýř římské církve


Prague, September 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

We received this message, ment for all people of this country, when walking through Prague. We marched through Prague in September the 28th, 2015. We walked in the steps of the Gay Pride´s March in order to purify the places that had been desecrated.

Only the time will show whether it will fulfilled. God, Jesus and the Holy Spirit liberated all burdens of this spirit and each of you will discover before the Lord whether it is true or not. Those of you, who are guided by the Holy Spirit, can ask Jesus whether it is true. Our group believes it.