Čeština Deutsch English

Jesus is healing

Website of the praying group of merciful Jesus

The messages for the whole world

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Show:

You can use machine translation: Deutsh  English  Italiano 

June 1, 2016

(Jeremiah 17:19-27)

Stvořil jsem člověka, aby sedmého dne odpočíval, dal jsem mu den, který je stanoven  pro jeho rozhovor se mnou, pro obnovu ducha i těla.

Ten den se zbavte pachtění za majetkem, za úspěchem.  Odložte vše,  co není nezbytně nutné. Vnímejte mě, co vám říkám. Stálá činnost pro větší a větší zisk, vás stravuje. Nemusí to být jen činnost fyzická.

Ztište se, modlete se za svět, přejte světu, rodině přátelům všechno dobré. Vnuknu vám, co je třeba napravit, za co se modlit, aby se vám na světě žilo lépe a správně. Přispějete k hašení ohňů, které lidstvo neustále zakládá a neví nic o Boží lásce a moci.

Přijměte moje požehnání a vnímejte.

Bůh otec všech

June 8, 2016

(Matthew 15:8)

Milovaní, miluji všechny lidi bez rozdílu, a jen jedno si přeji, aby vaše láska vycházela ze srdce ke každému člověku. Proste o spojení s mým srdcem a já vám pomohu nalézat a napravovat vše, co ještě nedokážete konat podle mé vůle.

Ježíš Kristus

June 15, 2016

Modlím se, aby každý z vás byl přijat do Boží rodiny svou poslušností, láskou a nesmírnou touhou sloužit druhým.

Vaše drahá Matka Panna Maria

June 22, 2016

Ztište se prosím, zklidněte svou mysl, své nitro. Odložte na chvíli své povinnosti, touhy, přání, starosti a vše co Vás rozptyluje a zneklidňuje.

Obětujte tento čas, neboť k Vám chce promluvit Váš odvěký přítel, kamarád, pomocník, ochránce, Bůh Otec – Váš Stvořitel. Neustále, každou chvíli, každý okamžik ke mně ze všech končin Země doléhá Vaše volání. Přání, prosby, nářky, vše čím se zaobírá Vaše mysl a srdce. Voláte a prosíte, já naslouchám a tam, kde mohu, rozhoduji a konám.

Ano správně jsem řekl : „Tam kde mohu“. I když jsem vševědoucí a všemohoucí, pro Vás konám a měním jen s Vaším svolením, neboť pro takový postup se svobodně rozhodli Prvně-stvoření.

Stvořil jsem je k obrazu svému, ale nepodařilo se jim obstát, nedokázali správně naložit se svobodnou vůlí a podlehli lsti mého Odpůrce, který na Vás přenesl poznání toho, co mělo zůstat navždy skryto.

Od té doby máte potíže s přijímáním Autorit na všech stupních bytí a mnohdy i s přijímáním sebe sama.

Proto jsem hned poté začal vše tvořit nově, neboť velké plány mám s Vámi. K tomu, aby se tak mohlo stát, však potřebujete „dozrát“, dorůst, chápat věci v souvislostech a dát své svolení – říci své ANO. Jak jinak chcete být mými pomocníky a podílet se na tomto mém, potažmo našem díle?!

Mnoho moudrých slov bylo vyřčeno, mnoho moudrých knih sepsáno. Vše pro Vaše ponaučení, inspiraci, porozumění, pochopení, pro Váš pozvolný celkový růst, pro Vaše dospívání. Že tomu všemu tak je, Vám byl, je a bude dáván dostatek znamení a důkazů. Tím největším byl příchod mého Syna. Dostali jste mé Slovo a To Vám řeklo, kdo jsem. Ano, jsem Láska vše obsahující vždy a za všech okolností. Proto mohu konat jen se svolením toho, koho se to týká. Nemohu popřít sám sebe.

Hodně bohů, bůžků a model, náboženství, návodů a doporučení, jste vyzkoušeli a odvrhli. Stejně jako Vaši dřívější i nynější vůdci chcete být těmi lepšími a nejlepšími, ale časem stejně opět podléháte pochybám, pokušením a svodům. Také proto jste nestálí i ve víře ke mně, která Vám byla dána na počátku.

Prostřednictvím mého Syna jsem Vám však dal poznat mocný nástroj, mocnou zbraň, kterou můžete mnohé měnit a změnit, účinný nástroj obrany proti hříchu. Touto zbraní (dalo by se říci zbraní hromadného ničení hříchů) je modlitba. Jak málo času jí věnujete. Modlitba je skladba, píseň, symfonie, chorál toho, čemu nejraději naslouchám. Když je vyřčena z nitra srdce s čistými úmysly, pak se dějí zázraky, neboť tak mi dáváte možnost konat, tak dostávám Vaše svolení. Zakryjete tak velké množství hříchů a prostřednictvím modlitby dokážete pomoci nejen sobě, ale i druhým.

Pořád je ještě dost „času“. I přes veškeré zmatky této doby, kdy je manipulováno nejen s myšlením jedinců, ale i  národů a kdy se experimentování ve všech oblastech života stalo jakýmsi druhem zábavy významných a mocných, kdy se zdá, že zakročit a ukončit tuto kapitolu je nezbytné Vám říkám, že čekám a vyčkám až do doby, kdy mi i ten poslední „vyvolený“ řekne své Ano. Teprve potom bude vše jinak. Teprve potom se naplní určený čas. Jejich počet je znám.

Proto se ptám i Vás : „Kdy mi své Ano řekneš i ty můj milý, má milá“ ?

Bůh Otec všech


Prague, September 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

We received this message, ment for all people of this country, when walking through Prague. We marched through Prague in September the 28th, 2015. We walked in the steps of the Gay Pride´s March in order to purify the places that had been desecrated.

Only the time will show whether it will fulfilled. God, Jesus and the Holy Spirit liberated all burdens of this spirit and each of you will discover before the Lord whether it is true or not. Those of you, who are guided by the Holy Spirit, can ask Jesus whether it is true. Our group believes it.