Čeština Deutsch English

Jesus is healing

Website of the praying group of merciful Jesus

The messages for the whole world

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Show:

You can use machine translation: Deutsh  English  Italiano 

January 6, 2016

(Judit 7, 1-5)

Mé království je rozsáhlé. Má moc je nezměrná. Váš král a Pán praví vám: Mí milovaní na celém světě, nebojte se válek ani nedostatku vody, vždyť jsem váš Bůh. Modlete se. Není třeba strachu. Já jsem Láska. Přeji si, aby ve světě vládl můj pokoj a mír. A tak se staň na věky věků. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

January 13, 2016

(Hosea 13:1-6)

Milovaní, v tomto Svatém roce otevřete dokořán svá srdce pro milosrdenství, které vše odpouští. Odpuštění nemá hranice, jeho ovocem je svoboda duše a z ní tryskající svatá radost.  Obrnte se Slovem Božím, modlitbou, láskou, trpělivostí, pokorou, skromností… v duchovním boji, aby nezvítězila práce ďábla proti Bohu. Bděte, proměna je zevnitř. Věřte evangeliu, staňte se živým kvasem a solí země. Proste o milost být dobrý, protože dobrý je jen Bůh. 

Vyznávejte jeden křest na odpuštění hříchů, očekávejte vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Čas se naplnil. Pán je blízko. Jste jeho Proroci i Církev.

Věří vám a žehná na věky váš  milující  Otec i Syn i Duch svatý.  Amen

January 20, 2016

(Ephesians 5:10-15)

Já jsem vaše matka. Miluji každého člověka. Nezatracuji nikoho. Chci vás přivést všechny k mému Synu. Tam naleznete pokoj, radost a útěchu. Milujte se navzájem a odpouštějte si jeden druhému. Buďte milosrdní jako je milosrdný váš nebeský Otec.

Maria, matka jednoty křesťanů

January 27, 2016

(Isaiah 4:2-5)

Moji milovaní, Já jsem Ten, který tvoří vše nové. Já jsem Ten, který očišťuje a otevírá brány ve Vašem srdci, abych mohl naplnit a uzdravit, co je nemocné, hluché, zazděné. Jenom řekni, tady jsem a dávám Ti Bože svoji vůli a staň se. A já mohu učinit, co vaše srdce a duše potřebují. Jste mé ovečky, které já vedu a které dostanou to, co potřebují pro svou duši. Nebojte se a důvěřujte mi ve všem. Amen.

Bůh Otec


Prague, September 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

We received this message, ment for all people of this country, when walking through Prague. We marched through Prague in September the 28th, 2015. We walked in the steps of the Gay Pride´s March in order to purify the places that had been desecrated.

Only the time will show whether it will fulfilled. God, Jesus and the Holy Spirit liberated all burdens of this spirit and each of you will discover before the Lord whether it is true or not. Those of you, who are guided by the Holy Spirit, can ask Jesus whether it is true. Our group believes it.